arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Symposium Geriatrische Oncologie

Woensdag 5 februari / 14:00-19:00 uur

1931 Congrescentrum, ‘s-Hertogenbosch

Voorafgaand aan de geriatriedagen zal op woensdagmiddag 5 februari 2020 het symposium Geriatrische Oncologie plaatsvinden. Dit symposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Het symposium Geriatrische Oncologie richt zich op de dilemma’s in de dagelijkse praktijk bij het behandelen van (kwetsbare) ouderen met kanker. In de eerste plenaire sessie wordt een overzicht gegeven van de evidence vanuit geriatrisch, medisch-oncologisch, chirurgisch en radiotherapeutisch perspectief: waar staan we in onze kennis over de meerwaarde van het geriatrisch assessment, en de behandelimpact en uitkomsten bij ouderen met verschillende tumorsoorten? De tweede plenaire sessie omvat drie actuele thema’s binnen de geriatrische oncologie: gedeelde besluitvorming, prehabilitatie en een debat over de zinvolheid van frailty screening voorafgaand aan een geriatrisch assessment.

Daarnaast zijn er vijf kleinschalige workshops:
– Oncologie voor niet-oncologen: wat moet je als niet-oncoloog weten over de verschillende tumorsoorten? Hoe interpreteer je cijfers en resultaten van trials?
– Geriatrisch assessment voor niet-geriaters: wat moet je, als niet-geriater, weten over het geriatrisch assessment? Hoe voer je het uit en wat doe je er vervolgens mee?
– Multidisciplinaire casuïstiekbespreking rond onder- en overbehandeling.
– Samenwerken: hoe kan de samenwerking tussen kankerbehandelaars en geriatrisch specialisten vorm gegeven worden? Wat heb je van elkaar nodig?
– Vroege inzet van palliatieve zorg: wat is de meerwaarde van vroege start van palliatieve zorg? En wat is er allemaal nog mogelijk als geen oncologische behandeling meer wordt ingezet?

Het congres is met name interessant voor oncologen, oncologisch chirurgen, radiotherapeuten, klinisch geriaters/internisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Voor al deze doelgroepen wordt accreditatie aangevraagd. Gezien het interactieve karakter van dit symposium heeft inschrijving van multidisciplinaire teams uit één ziekenhuis de voorkeur. Daarom is er korting voorzien voor inschrijving van geriatrische oncologie teams uit één ziekenhuis (kankerbehandelaar en geriatrisch specialist in combinatie met een verpleegkundig specialist of physician assistant).

Wij hopen u in grote getale te ontmoeten!

Marije Hamaker, klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht
Frederiek van den Bos, internist-ouderengeneeskunde
Maartje Los, internist-oncoloog
Jessica van der Bol, klinisch geriater

 

–> download de Save the date en verspreid deze onder uw netwerk!

Hoofdsponsor: