arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Locatie:
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA  ’s-Hertogenbosch

088 – 9000 333

Georganiseerd door:
NVKG
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Postbus 2704
3500 GS Utrecht
088-2823930
info@nvkg.nl

Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door:
Accreditatie Bureau Cluster 1 o.a. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde met 4 punten
Physician Assistants (NAPA) met 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) met 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) met 5 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) met 4 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN VS) met 4 punten