arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma Symposium Geriatrische Oncologie

woensdag 05 feb

13:30

Ontvangst

13:55

Opening

Plenaire sessie 1

Stand van zaken in de geriatrische oncologie

14:00

Geriatrisch assessment

Marije Hamaker, klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken ten aanzien van de inzet van het geriatrisch assessment in de oncologie, waarbij onder andere aandacht voor de rol van het assessment in het in kaart brengen van de oudere oncologische patient, de voorspellende waarde van het assessment voor prognose, behandelbeloop en patientgerichte uitkomsten, en interventies of aanpassingen van de oncologische behandeling op basis van het assessment.

foto dialoog Marije Hamaker

Marije Hamaker

Klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht

14:20

Chirurgie

Barbara van Leeuwen, chirurg, UMCG

Overzicht van recente ontwikkelingen binnen de perioperatieve zorg voor de oudere oncologische patiënt.

Barbara van Leeuwen

Barbara van Leeuwen

Chirurg, UMCG

14:40

Oncologie

Maartje Los, Internist-oncoloog, st. Antonius Ziekenhuis, Utrecht

In deze presentatie wordt ingegaan op het diagnostische proces bij kwetsbare ouderen met een verdenking op een maligniteit. Vervolgens wordt er besproken wat er voor systemische behandelmogelijkheden er zijn in de adjuvante en palliatieve setting bij de kwetsbare oudere patiënt met kanker en met welke factoren men rekening dient te houden in de besluitvorming.

Maartje Los

Maartje Los

Internist-oncoloog, st. Antonius Ziekenhuis, Utrecht

15:00

Radiotherapie

Mandy Kiderlen, Radiotherapeut-oncoloog in opleiding, Erasmus MC

Deze presentatie zal gaan over de uitdagingen rondom de radiotherapeutische behandeling van oudere patiënten met een hoof-hals tumor.

Mandy Kiderlen

Mandy Kiderlen

Radiotherapeut-oncoloog in opleiding, Erasmus MC

15:20

Discussie en vragen

15:30

Wisseltijd

Workshopronde 1

Deze workshops worden herhaald in workshopronde 2

15:35

1.1 Casuïstiek over- en onderbehandeling en over- en onderdiagnostiek

Suzanne Festen, internist-ouderengeneeskunde, UMCG; Nienke de Glas, AIOS interne geneeskunde, LUMC; Gerrit-Jan Lieffers, chirurg, LUMC

Foto Nienke de Glas

Nienke de Glas

15:35

1.2 Geriatrisch assessment voor niet-geriaters

Marije Hamaker, klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht; Jolanda Peijster, verpleegkundig specialist, UMCU

Deze workshop is bedoeld voor niet-geriaters (kankerbehandelaars, oncologieverpleegkundigen) die zelf aan de slag willen met het uitvoeren van een geriatrisch assessment of beter willen begrijpen wat de geriater/internist ouderengeneeskunde doet als er een geriatrisch assessment wordt uitgevoerd. Naast de praktische uitvoering zal de workshop ook in gaan op hoe het assessment vervolgens kan worden geinterpreteerd en ingezet bij de behandeling en besluitvorming rond ouderen met kanker.

foto dialoog Marije Hamaker

Marije Hamaker

Klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht

Jolanda Peijster

Jolanda Peijster

Verpleegkundig specialist, UMCU

15:35

1.3 Oncologie voor niet-oncologen

Johanneke Portielje, Hoogleraar medisch oncologie, LUMC ; Mandy Kiderlin, Radiotherapeut-oncoloog in opleiding, Erasmus MC

15:35

1.4 Samenwerken

Frederiek van den Bos, internist-ouderengeneeskunde, UMCU; Barbara van Leeuwen, chirurg, UMCG

15:35

1.5 Vroege inzet van palliatieve zorg, symptoomgerichte zorg en best supportive care

Patricia van Mierlo, klinisch geriater, Rijnstate, Arnhem; Alexander de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht

16:25

Pauze

Plenaire sessie 2

Hot topics in de geriatrische oncologie

16:55

Shared decision-making

Anne Stiggelbout, hoogleraar Medische Besliskunde, LUMC

In de oncologie krijgt Shared Decision Making of gedeelde besluitvorming  (GB) steeds meer aandacht. In de geriatrische oncologie staan de wensen van de patiënt al langer voorop, mede vanwege de afwezigheid van sterke aanbevelingen in richtlijnen, de vraag is of de besluitvorming daarmee ook gedeeld is?

GB is vooral van belang bij zogenaamde preferentie- of voorkeursgevoelige beslissingen, beslissingen waar de evidence  niet heel eenduidig tot één beste behandeling leidt, maar waar een afweging speelt van voor- en nadelen. In deze voordracht zal gekeken worden wanneer deze situaties spelen en zal betoogd worden dat deze in de oncologie vaker voorkomen dan men vaak denkt en dan richtlijnen lijken te suggereren.

Over de definitie van het begrip GB lijkt in de kliniek geen consensus te bestaan, wat ertoe leidt dat er veel debat is over of men wel of niet “aan GB”  doet. In de wetenschappelijke literatuur lijkt er meer en meer een consensus te ontstaan en prof. Stiggelbout zal een veelgebruikt model en de daaruit voortkomende stappen beschrijven. Hieruit volgt hopelijk een discussie met het publiek!

Stiggelbout 18-04-1 2304.small

Anne Stiggelbout

Hoogleraar Medische Besliskunde, LUMC

17:15

Prehabilitatie en andere geriatrische interventies na geriatrisch assessment*

Barbara van Munster, Internist-geriater, UMCG

Munster, Barbara van-

17:35

Frailty screening: pro & con**

Huub Maas, klinisch geriater, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg; Cheryl Bruijnen, arts onderzoeker Medische Oncologie, UMC Utrecht Cancer Center

17:55

Wisseltijd

Workshopronde 2

De workshops uit workshopronde 1 worden in workshopronde 2 herhaald

18:00

2.1 Casuïstiek over- en onderbehandeling en over- en onderdiagnostiek

Suzanne Festen, internist-ouderengeneeskunde, UMCG; Nienke de Glas, AIOS interne geneeskunde, LUMC; Gerrit-Jan Lieffers, chirurg, LUMC; Mandy Kiderlin, Radiotherapeut-oncoloog in opleiding, Erasmus MC

18:00

2.2 Geriatrisch assessment voor niet-geriaters

Marije Hamaker, klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht; Jolanda Peijster, verpleegkundig specialist, UMCU

Deze workshop is bedoeld voor niet-geriaters (kankerbehandelaars, oncologieverpleegkundigen) die zelf aan de slag willen met het uitvoeren van een geriatrisch assessment of beter willen begrijpen wat de geriater/internist ouderengeneeskunde doet als er een geriatrisch assessment wordt uitgevoerd. Naast de praktische uitvoering zal de workshop ook in gaan op hoe het assessment vervolgens kan worden geinterpreteerd en ingezet bij de behandeling en besluitvorming rond ouderen met kanker.

foto dialoog Marije Hamaker

Marije Hamaker

Klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht

Jolanda Peijster

Jolanda Peijster

Verpleegkundig specialist, UMCU

18:00

2.3 Oncologie voor niet-oncologen

Johanneke Portielje, Hoogleraar medisch oncologie, LUMC

18:00

2.4 Samenwerken

Frederiek van den Bos, internist-ouderengeneeskunde, UMCU; Barbara van Leeuwen, chirurg, UMCG

18:00

2.5 Vroege inzet van palliatieve zorg, symptoomgerichte zorg en best supportive care

Patricia van Mierlo, klinisch geriater, Rijnstate, Arnhem; Alexander de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht

Vroege inzet van palliatieve zorg, symptoomgerichte zorg en best supportive care”   delen de sprekers Alexander de Graeff ( internist-oncoloog) en Patricia van Mierlo  ( klinisch geriater)   de laatste inzichten omtrent de betekenis van palliatieve zorg  en de waarde van vroege inzet hiervan. Beiden delen hun visie op Palliatieve Zorg in de dagelijkse praktijk vanuit hun perspectief als internist-oncoloog en klinisch geriater. De opbrengst van vroege inzet van palliatieve Zorg en toepasbaarheid hiervan wordt verder uitgediept.

Foto Patricia 2

18:50

Afsluiting met diner buffet